Maak kennis met ...

Maak kennis met ...

Kurt Mariën
Voorzitter Landelijke Scheidsrechterscommissie
Nationaal scheidsrechter Volley Belgium

* Hoe ben je scheidsrechter geworden ?

Na een start in het voetbal ben ik op mijn 12e volleybal beginnen spelen.  Op mijn 29e moest ik door 2 blessures echter noodgedwongen een einde te maken aan mijn spelerscarrière. Omdat ik zeer graag in het volleybal actief wilde blijven en ik ervan overtuigd was dat ik mijn ervaring als speler kon aanwenden als scheidsrechter, schreef ik me in voor de cursus.
Ik begon in het gewest Antwerpen nadat ik slaagde voor de theoretische en praktische test. Enerzijds evolueerde ik van gewestelijk, provinciaal, landelijk naar nationaal scheidsrechter. Anderzijds wou ik de passie die ik hierin ontwikkelde verder zetten en anderen enthousiasmeren.  Zo ben ik heden voorzitter van de Landelijke SR-commissie Volley Vlaanderen, alsook van de SR-commissie Gewest Antwerpen, waarbij ik samen met alle commissieleden elke dag werk om scheidsrechters te rekruteren, te vormen, te coachen, te motiveren en te begeleiden in hun eigen loopbaan.  Ieder op zijn/haar niveau! Het is mijn manier om de arbitrage iets terug te geven van wat het mij ondertussen reeds 16 jaar biedt. 


* Wat zijn volgens jou de belangrijkste competenties die een scheidsrechter moet hebben ?

Ik denk dat een scheidsrechter tijdens zijn loopbaan een zeer breed pakket aan skills/competenties ontwikkelt: Kennis en praktische toepassing van de spelregels, omgaan met teams, management van de wedstrijd in de breedste zin van het woord, rust en kalmte, vastberadenheid, empathie, assertiviteit,... Daarin worden onze scheidsrechters op elk niveau bijgestaan, zodat ze deze skills verwerven en verfijnen. We coachen/begeleiden hen daar waar nodig.Een scheidsrechter is in feite een anonieme manager van een wedstrijd.  Een wedstrijd waar achteraf niet over de scheidsrechter wordt gesproken, is vaak een goede wedstrijd geweest.
Succes en bestendigheid vereisen geduld en een professionele ingesteldheid: af te leiden aan gedrag vóór, tijdens en na de wedstrijd.


* Wat is het moeilijkste aan een wedstrijd fluiten ?

Dit is een moeilijkere vraag :) ... maar ik denk dat vooral een evenwichtige/juiste concentratie cruciaal is.  Een rustige assertieve en vastberaden houding helpt je daarbij, maar dat is een leerproces dat je door ervaring steeds verder ontwikkelt.

 

* Wat vind jij van de jaarlijkse campagne ' Week van de Official' ?

Ik vind dit een fantastisch initiatief waaraan ondertussen 33 sportfederaties participeren. Er zijn zeer weinig momenten dat officials eens op een positieve manier in de 'spotlights' komen en de Week van de Official levert hieraan een sterke bijdrage. Dit jaar zal de Week van de Official voor de 4e keer plaatsvinden tussen 6 en 14 oktober 2018! 
Ik hoop dat iedereen zijn steentje bijdraagt om deze week tot een succes te maken, wat extra aandacht aan de rol van de official en na de wedstrijd een extra dankwoordje zijn een kleine moeite.


* Hoe kunnen de federaties de jeugd warm maken om als scheidsrechter aan de slag te gaan ?

Ik denk dat er veel meer focus moet gelegd worden op de positieve ervaringen die je als scheidsrechter beleeft, ipv steeds de negatieve (zeldzame) momenten te benadrukken.
Scheidsrechter zijn/worden, is een ongelooflijke troef in je persoonlijke ontwikkeling. 
Een troef die je dagelijks in de rest van je leven kan en zal gebruiken: Hoe op een serene manier omgaan met mensen? Hoe respect krijgen of dit op een rustige manier afdwingen?  Hoe duiding geven bij bepaalde situaties?  Hoe empathisch omgaan met spelers, trainers, andere officials, ....   Een fantastische levensles die je energie oplevert en die je als hobby kan uitoefenen.


* Wat zou je toekomstige scheidsrechters nog willen meegeven ?

Ik heb zelf ervaren dat scheidsrechter zijn een enorm positieve beleving is.Weten dat op elk niveau ondersteuning wordt geboden om je stap voor stap de nodige competenties bij te brengen.
Het is een uitdaging die iedereen kan aangaan en waar we de drempel zo laag mogelijk houden.
Heb je de smaak te pakken en/of zit je met vragen, contacteer dan de verantwoordelijken die samen met jouw zullen bekijken hoe je deze weg kan inslaan.

 

"A person who never made a mistake never tried anything new." (Albert Einstein)

 

Bedankt Kurt ! Plaats een reactie

Reacties moeten goedgekeurd worden vooraleer ze openbaar worden getoond.

NL