Topsport in Vlaanderen.

Verspreid over Vlaanderen zijn er 6 topsportscholen die de studierichting topsport (ASO, TSO en BSO) mogen aanbieden: Antwerpen, Brugge, Gent, Vilvoorde, Hasselt en Leuven.
Elke school spitst zich toe op bepaalde sporttakken: voor volleybal moet je in Vilvoorde zijn, voor zwemmen in Antwerpen. Elke school heeft ook zijn eigen topsportschoolcoördinator, die fungeert als schakel tussen de school, de topsportfederatie, de leerkrachten, de trainers en de leerling-topsporters.

Het leven van een topsporter lijkt vaak erg aantrekkelijk.

Hoeveel kinderen dromen er niet van om profvoetballer te worden?
Hoeveel kleine tennissers hopen niet om in de voetsporen te treden van Kim Clijsters of Novak Djokovic? Meer nog, droomt niet elke fanatieke sporter ervan om van zijn sport zijn beroep te maken?
In de ogen van veel mensen leiden topsporters immers het ideale leven: ze verdienen veel geld en krijgen veel aandacht door te doen wat ze graag doen. Helaas pindakaas: je wordt niet van de ene dag op de andere topsporter en Olympische medailles worden je niet zomaar in de schoot geworden. Topsport is hard werk. Met talent alleen kom je er niet. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen, daar komt het op neer.
Blink je uit in je sport en heb je de juiste mentaliteit om er helemaal voor te gaan? Dan is de eerste stap richting topsport gezet. Dan komt het erop aan de juiste omkadering en begeleiding te krijgen. Gelukkig voor jou en je ambitie is dat net onze sterkte. Van de beste sportaccommodaties tot toptrainers en topsportscholen: Sport Vlaanderen ondersteunt talentvolle sporters zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen.

Het doel van de topsportscholen?

Beloftevolle jongeren de kans bieden om op een hoog niveau hun sport te beoefenen en tegelijkertijd hun diploma secundair onderwijs te behalen. De leerling-topsporters krijgen elke week minstens tien uren specifieke topsporttraining onder leiding van trainers die door de topsportfederatie aangesteld zijn, aangevuld met 2u lichamelijke opvoeding. Daarnaast krijgen ze specifieke studiebegeleiding en hebben ze het recht om afwezig te zijn, zodat ze kunnen deelnemen aan topsportstages en/of wedstrijden.

Persoonlijkheidseigenschappen van een topsporter

Samenwerken
Als teamsporter ben je gewend om in een team samen te werken en
rekening te houden met elkaar. Je levert actief een bijdrage aan het
gezamenlijk resultaat en draagt bij aan de sfeer in het team.
Ook als individuele topsporter werk je misschien vaker samen dan je
zelf denkt. Ook jij zit in een team met trainer/coach, medisch
begeleider, trainingsmaatje, familie, partner, etc.. Met dit team heb je
precies besproken hoe je het beste je doelen kan verwezenlijken. Je
hebt samen keuzes gemaakt, prioriteiten gesteld en planningen
gemaakt. Dat zijn allemaal dingen die je in het bedrijfsleven ook
meemaakt.

Kritiekbestendig
Als topsporter ben je gewend om kritiek te krijgen. En na verloop van
tijd heb je waarschijnlijk een manier gevonden om daar mee om te
gaan. Het blijft natuurlijk nooit leuk om kritiek te krijgen maar sporters
zien kritiek vaak als iets constructiefs in plaats van iets destructiefs. Je
wilt immers jezelf verbeteren. In het bedrijfsleven is men veel minder
gewend om elkaar aanwijzingen en/of kritiek te geven.

Discipline
Elke sporter heeft een enorme zelfdiscipline. Je bent gedisciplineerd
wat betreft eetgewoonten, uitvoering van trainingen, levensstijl, etc.

Onafhankelijkheid
Staat voor acties ondernemen die gebaseerd zijn op eigen overtuiging.
Een eigen Koers varen.
Gedrag dat je als sporter hierbij toont is: niet wijken voor stevige druk
en je niet laten weerhouden om voor jou noodzakelijke acties te
initiëren of uit te voeren.

Vasthoudendheid
Als sporter pas je je niet aan aan de doelen of wensen van anderen
maar je houdt vast aan je eigen doel bijv. eens zal ik een medaille
halen op de Spelen. Ook bij tegenwerpingen of weerstand van anderen.

Inzet
Als sporter ben je enorm gedreven om iets te bereiken. Je stelt hoge
eisen aan jezelf en bent niet tevreden met een gemiddelde prestatie.
Dit is een instelling die elk bedrijf heel goed kan gebruiken. Bovendien
kunnen toekomstige collega’s veel leren van jouw gedreven resultaat
gerichte instelling en er wellicht door worden bevangen.

Stressbestendigheid
Als sporter heb je geleerd om te blijven presteren onder tijdsdruk, bij
tegenslag, teleurstelling of tegenspel. In het bedrijfsleven wordt veel
gevraagd van de medewerkers en moet je deadlines halen.
Stressbestendigheid is dan een zeer belangrijke competentie

Organiseren van eigen werk
Als topsporter ben je gewend om actief je eigen sportcarrière vorm te geven. Je formuleert jouw doel en plant hiervoor activiteiten in om dit doel te behalen. Alle beschikbare tijd en energie richt zich op dit ene doel.

Ambitie
Alles wat je doet als topsporter is erop gericht om hogerop te komen en beter te worden in jouw tak van sport. Je gaat continu de uitdaging met jezelf en de anderen aan. Het bedrijfsleven is altijd opzoek naar ambitieuze mensen

Ondernemerschap
Sommige sporters geven veel clinics en presentaties en hebben
hiervoor een eigen onderneming opgezet. Ze benaderen zelf
organisaties en bedrijven om hun diensten aan te bieden.

Netwerken
Als sporter heb je vaak een heel netwerk van mensen om je heen
verzameld die jou helpen om je ambitie te realiseren. Je onderhoudt dit
netwerk en breidt deze uit door regelmatig nieuwsbrieven te sturen
over je prestaties. Vooral sporters die voor hun sport afhankelijk zijn
van sponsoren ontwikkelen deze competentie.

Onderhandelen
Moet je als sporter zelf je sponsoren vinden dan leer je hoe je moet
onderhandelen over de hoogte van het sponsorbedrag. Je vertelt je
eigen standpunten en argumenten en ontdekt en benoemt de
gemeenschappelijke doelen en hoopt dat je tot overeenstemming komt.
Je bepaalt zelf je eigen doelen, grenzen en mogelijke concessies.

Zelfstandig
Als sporter ga je soms op jonge leeftijd voor je sport verhuizen. Je gaat
sporten op een CTO en voor het eerst zelfstandig wonen. Je moet vaak
zelf je tijd indelen tussen school, sport en wonen. Dit vraagt veel
zelfstandigheid van een sporter.

Leervermogen
Als sporter ben je in staat om nieuwe informatie en ideeën van
bijvoorbeeld je trainer in je op te nemen en effectief toe te passen. Je
bent in staat om anderen om een oordeel te vragen en past in
trainingen het geleerde juist toe. Je trekt lering uit eigen ervaringen.
Voor een organisatie is het prettig als nieuwe medewerkers snel
ingewerkt zijn en zich informatie snel tot zich nemen.

De psyche maakt de topsporter

Om als topsporter te kunnen uitblinken, zijn psychische eigenschappen belangrijker dan lichamelijke kwaliteiten. Dit zeggen de coaches van jonge topsporters zelf. De Amerikaanse psycholoog Shari Kuchenbecker vroeg aan 658 coaches van verschillende sporten, zoals voetbal, tennis, basketbal en volleybal, welke psychische en lichamelijke kenmerken van een sporter een winner maken. De coaches vinden eensgezind dat in de eerste plaats psychische factoren bepalen of sporters succes hebben. Bovenaan de lijst zetten zij de liefde voor het spel, gevolgd door een positieve houding, 'coachable' zijn, zichzelf kunnen motiveren en een goed teamspeler zijn. Pas veel later worden lichamelijke kenmerken genoemd als een aangeboren fysieke aanleg, een goede oog-handcoordinatie en een adequate motorische ontwikkeling. De coaches noemen ook twee factoren die de meeste schade toebrengen aan de carrière van topsporters in de dop: kritiek en psychische druk. 'Veel jonge sporters worden gedreven door negatieve motieven; ze willen hun ouders tevreden stellen of bij een groepje horen', zo zegt Kuchenbecker. 'Dit onderzoek laat echter zien dat coaches winnaars creëren door juist de positieve aspecten te benadrukken.'

https://www.sport.vlaanderen
https://www.werkenindesport.nl
https://www.psychologiemagazine.nl


Plaats een reactie

Reacties moeten goedgekeurd worden vooraleer ze openbaar worden getoond.

NL