Week tegen pesten

Week tegen pesten

De Vlaamse Week tegen Pesten! Jij doet toch ook mee?

Van 2 tot 9 februari  2018 is er opnieuw de Vlaamse Week tegen Pesten. Dit is een actie van het netwerk ‘kies kleur tegen pesten’. We doen dit jaar als sportsector massaal mee met de STIP IT actie (een actie vanuit Ketnet voor alle kinderen en jongeren in alle sectoren). STIP staat voor Samen Tegen Iemand Pesten. Om te tonen dat je daar achter staat plaats je vier stippen op je hand. Deze staan voor:

  1. Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
  2. Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
  3. Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
  4. Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

 

Wat kan je doen tijdens de week?

  • Doe zelf de STIP IT actie. Plaats vier bollen op je hand met jouw team, trek een foto en plaats verspreid ze breed! Gebruik #movetegenpesten #stipit #weektegenpesten.
  • Doe mee aan de STIP IT challenge voor sport. Wees creatief met de stippen (gebruik ballen, plaats ze in het groot op het sportterrein…). Inspiratie via het filmpje van ketnet.
  • Motiveer topsporters om stippen te plaatsen en de foto ervan op de sociale media te plaatsen. Zij zijn een belangrijk rolmodel voor veel kinderen en jongeren (binnen en buiten de sport).
  • Kom naar een TOP-vorming op 5/02 in Genk & 7/02 in Lede.

 

Wat kan je doen om pesten helemaal te bannen?

PESTEN?

Pesten is het regelmatig en langdurig lastigvallen van iemand met de bedoeling die persoon fysieke of emotionele schade toe te brengen. Een recent onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de georganiseerde sport geeft aan dat 11% van de sporters als minderjarige weleens het slachtoffer is geweest van pestgedrag.

Bij een pestgeval zijn pester, gepeste, meelopers, verdedigers en neutrale omstanders betrokken. Er bestaat geen eenduidige oorzaak waarom kinderen pestgedrag vertonen. Kinderen die herhaaldelijk worden gepest, zijn gemiddeld fysiek zwakker, kunnen zich niet goed verdedigen, hebben weinig vrienden en voelen zich daardoor erg eenzaam.

De gevolgen van pestgedrag zijn vaak traumatisch voor de gepeste kinderen. Mogelijke symptomen zijn neerslachtigheid, gedaalde trainingsmotivatie, verminderde sportprestaties of zelfs het opgeven van de sportbeoefening om pestgedrag te vermijden.

Meer over de verschillende actoren, over het hoe en het waarom lees je hier.

Lees de visietekst over pesten in sport, opgesteld door alle TOP-partners in het Lerend Netwerk Ethiek.

topindesport.be


Plaats een reactie

Reacties moeten goedgekeurd worden vooraleer ze openbaar worden getoond.

NL